Eco Soy Ink

Eco Soy Ink

Eco Soy Ink

Đậu nành

Mực đậu nành là một loại mực làm từ đậu nành. Trái ngược với mực dựa trên dầu mỏ truyền thống, mực làm từ đậu nành thân thiện với môi trường hơn, có thể cung cấp màu sắc chính xác hơn và giúp tái chế giấy dễ dàng hơn. Nó khô chậm hơn nhiều loại mực.

Thỏa thuận người dùng đậu nành

Thông cáo báo chí