การบรรจุภัณฑ์ | สมุดบันทึกและสมุดโน้ตแบบกำหนดเอง สำหรับธุรกิจ

การบรรจุภัณฑ์ | PUNDY ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจของเรา เราได้มุ่งเน้นไปที่การพิมพ์เป็นหลัก

การบรรจุภัณฑ์

การบรรจุภัณฑ์

1.ถุง OPP

ถุง OPP ถุง OPP ถุง OPP ถุง OPP ถุง OPP ถุง OPP

2.ฟิล์มหด

ฟิล์มหด ฟิล์มหด ฟิล์มหด ฟิล์มหด ฟิล์มหด

ข่าวแถลงการณ์