Đóng gói - Nhà sản xuất văn phòng phẩm OEM/ODM và da văn phòng phẩm | PUNDY

Đóng gói | PUNDY được thành lập vào năm 1990. Ở giai đoạn đầu của hoạt động kinh doanh, chúng tôi chủ yếu tập trung vào in ấn.

Đóng gói

Đóng gói

1. Túi OPP

Túi OPP Túi OPP Túi OPP Túi OPP Túi OPP Túi OPP

2. Bọc co

Bọc co Bọc co Bọc co Bọc co Bọc co

Thông cáo báo chí