Vị trí - Nhà sản xuất Văn phòng phẩm OEM/ODM và Văn phòng phẩm da | PUNDY

Vị trí | PUNDY được thành lập vào năm 1990. Ở giai đoạn đầu của hoạt động kinh doanh, chúng tôi chủ yếu tập trung vào in ấn.

Vị trí

Thông tin liên hệ

Để biết hướng dẫn, vui lòng chọn và nhấp vào địa điểm trên bản đồ

PUNDY

Email: PUNDY@pundy.com
Điện thoại: +886-2-2225-6199
Địa chỉ: ['Tầng 16, Số 880, Đường Jhong-Jheng, Quận Jhong-He, Thành phố New Taipei, Đài Loan']


Tìm chúng tôi

Xem bản đồ lớn hơn

Thông cáo báo chí