Quá trình in

PUNDY được thành lập vào năm 1990. Trong giai đoạn đầu kinh doanh, chúng tôi chủ yếu tập trung vào lĩnh vực in ấn.

Quá trình in

Quá trình in

Quá trình in

  1. Báo giá : Đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận tất cả các yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của bạn. Ví dụ: chất liệu bìa, màu giấy, màu in trên các trang bên trong, phương pháp ràng buộc, v.v.
  2. Xác nhận tác phẩm nghệ thuật : Khách hàng cung cấp Tệp Adobe Illustrator (AI), EPS hoặc PDF.
  3. Xác nhận mẫu : Mẫu kỹ thuật số hoặc mẫu chính thức do chúng tôi cung cấp sau khi xác nhận mẫu.
  4. Sản xuất phim / bản : Phim hoặc bản được làm theo yêu cầu.
  5. In offset
  6. Quy trình đóng gáy : Chẳng hạn như cắt bế, hoàn thiện tại chỗ, cắt giấy, v.v.
  7. Chuyển

Thông cáo báo chí