Quy trình In | Khối lượng Ghi chú và Sổ tay Cá nhân hóa cho Doanh nghiệp

Quy trình In | PUNDY được thành lập vào năm 1990. Trong những giai đoạn đầu của doanh nghiệp, chúng tôi chủ yếu tập trung vào in ấn.

Quy trình In

Quy trình In

Quy trình In

  1. Báo giá: Đại diện Bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận tất cả các yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn.Ví dụ, vật liệu bìa, màu giấy, màu in trên các trang bên trong, phương pháp đóng sách, v.v.
  2. Xác nhận nghệ thuật: Khách hàng cung cấp tệp Adobe Illustrator (AI), EPS hoặc PDF.
  3. Xác nhận mẫu: Mẫu số kỹ thuật số hoặc chính thức sẽ được cung cấp bởi chúng tôi sau khi xác nhận mẫu.
  4. Sản xuất phim/đĩa: Phim hoặc đĩa sẽ được sản xuất dựa trên yêu cầu.
  5. In offset
  6. Quy trình in: Như cắt khuôn, hoàn thiện chỗ đặc biệt, cắt giấy, v.v.
  7. Giao hàng

Thông cáo báo chí