Mực đậu nành sinh thái

Mực đậu nành sinh thái

Mực đậu nành sinh thái

Soyink

Mực tương là một loại mực được làm từ đậu nành. Trái ngược với mực in từ dầu mỏ truyền thống, mực làm từ đậu nành thân thiện với môi trường hơn, có thể cung cấp màu sắc chính xác hơn và giúp tái chế giấy dễ dàng hơn. Nó khô chậm hơn nhiều loại mực.

Thỏa thuận người dùng đậu nành

Thông cáo báo chí