Quy trình sản xuất sản phẩm da

Quy trình sản xuất sản phẩm da

Quy trình sản xuất da

Nhật ký da / tạp chí / sổ tay

  1. Định cỡ
  2. Cắt khuôn
  3. Hiệu ứng logo : Dập nổi / Dập chìm / Dập / Mạ vàng hoặc bạc
  4. Gấp : Gấp góc bằng tay hoặc bằng máy
  5. Dán : Để dán da vào ốp lưng bằng chổi hoặc máy phun keo
  6. Khâu
  7. Kết thúc
  8. QC (Kiểm soát chất lượng)

Thông cáo báo chí