Vị trí

PUNDY được thành lập vào năm 1990. Trong giai đoạn đầu kinh doanh, chúng tôi chủ yếu tập trung vào lĩnh vực in ấn.

Vị trí

Thông tin liên lạc

Để biết hướng đi, vui lòng chọn và nhấp vào ghim vị trí trên bản đồ

PUNDY

Email :pundy@pundynăm
Tel :+886-2-2225-6199
Địa chỉ :16FL.-2, No.880, Jhong-Jheng Rd., Jhong-He District, New Taipei City, Taiwan


Tìm chúng tôi

xem bản đồ lớn hơn

Thông cáo báo chí