Quy trình in - Nhà sản xuất văn phòng phẩm OEM/ODM và da văn phòng phẩm | PUNDY

Quy trình in ấn | PUNDY được thành lập vào năm 1990. Ở giai đoạn đầu của hoạt động kinh doanh, chúng tôi chủ yếu tập trung vào in ấn.

Quy trình in ấn

Quy trình in ấn

Quy trình in ấn

  1. Trích dẫn: Nhân viên Đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận tất cả các yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của bạn.Ví dụ, vật liệu bìa, màu giấy, màu in trên các trang bên trong, phương pháp đóng sách, v.v.
  2. Xác nhận Artwork: Khách hàng cung cấp tệp Adobe Illustrator (AI), EPS hoặc PDF.
  3. Phê duyệt mẫu: Mẫu số kỹ thuật hoặc mẫu chính thức sẽ được cung cấp bởi chúng tôi sau khi phê duyệt mẫu.
  4. Sản xuất phim/plate: Sản xuất phim hoặc plate dựa trên yêu cầu.
  5. In offset
  6. Quy trình in: Bao gồm cắt khuôn, hoàn thiện điểm, cắt giấy, v.v.
  7. Giao hàng

Thông cáo báo chí