Quá trình in

Quá trình in

Quá trình in

Quá trình in

  1. Báo giá : Đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận tất cả các yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của bạn. Ví dụ: bìa vật liệu, màu giấy, màu sắc để in trên các trang bên trong, phương pháp liên kết, v.v.
  2. Xác nhận tác phẩm nghệ thuật : Khách hàng cung cấp tệp Adobe Illustrator (AI), EPS hoặc PDF.
  3. Xác nhận mẫu : Mẫu kỹ thuật số hoặc chính thức sẽ được cung cấp bởi chúng tôi sau khi xác nhận mẫu.
  4. Sản xuất phim / tấm : Phim hoặc tấm được thực hiện dựa trên yêu cầu.
  5. In offset
  6. Quy trình Bindery : Chẳng hạn như cắt bế, hoàn thiện tại chỗ, cắt giấy, v.v.
  7. Chuyển

Thông cáo báo chí