Quá trình in

Quá trình in

Quá trình in

Quá trình in

  1. Báo giá : Đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận tất cả các yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của bạn. Ví dụ: chất liệu bìa, màu giấy, màu in trên các trang bên trong, phương pháp ràng buộc, v.v.
  2. Xác nhận tác phẩm nghệ thuật : Khách hàng cung cấp Tệp Adobe Illustrator (AI), EPS hoặc PDF.
  3. Xác nhận mẫu : Mẫu kỹ thuật số hoặc mẫu chính thức do chúng tôi cung cấp sau khi xác nhận mẫu.
  4. Sản xuất phim / bản : Phim hoặc bản được thực hiện theo yêu cầu.
  5. In offset
  6. Quy trình đóng gáy : Chẳng hạn như cắt bế, hoàn thiện tại chỗ, cắt giấy, v.v.
  7. Chuyển

Thông cáo báo chí