Bao bì

Bao bì

Bao bì

1.OPP túi

Túi OPP Túi OPP Túi OPP Túi OPP Túi OPP Túi OPP

2. bọc nếp nhăn

Thu nhỏ bọc Thu nhỏ bọc Thu nhỏ bọc Thu nhỏ bọc Thu nhỏ bọc

Thông cáo báo chí